Loading carousel items...

Xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH TM Thủy Dung ( ngày đăng tin 18/01/2018) Xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH TM Thủy Dung ( ngày đăng tin 18/01/2018)

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH TM Thủy Dung tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hưng Yên theo đúng phê duyệt MB

> Chi tiết

xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH Tiến Đức (ngày đăng tin 26/01/2018) xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH Tiến Đức (ngày đăng tin 26/01/2018)

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý khoản nợ của KH Công ty TNHH Tiến Đức tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân theo đúng phê duyệt MB.

> Chi tiết

xử lý tài sản của KH Trần Thị Nga (ngày đăng tin 9-1/2018) xử lý tài sản của KH Trần Thị Nga (ngày đăng tin 9-1/2018)

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Trần Thị Nga- MB Bắc Giang theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

xử lý tài sản của KH Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo Châu xử lý tài sản của KH Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo Châu

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo Châu- MB Bắc Hải theo đúng nội dung phê duyệt.   Theo quy định của Pháp luật đấu giá tài sản 2016, để đảm việc thực hiện thủ tục bán đấu giá đúng theo quy định

> Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong Thông báo bán đấu giá tài sản công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong- MB Đống Đa theo đúng nội dung phê duyệt.  

> Chi tiết