Loading carousel items...

Triển khai bán đấu giá tài sản của  nhóm khách hàng Công ty CP Quốc Tế Việt Hàn Triển khai bán đấu giá tài sản của nhóm khách hàng Công ty CP Quốc Tế Việt Hàn

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của  nhóm khách hàng Công ty CP Quốc Tế Việt Hàn để đảm bảo quy trình và tuân thủ pháp luật về bán đấu giá tài sản.

> Chi tiết

Xử lý tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Hưng Phát vay tại MB – CN Cần Thơ Xử lý tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Hưng Phát vay tại MB – CN Cần Thơ

Để triển khai thực hiện công tác xử lý tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Hưng Phát vay tại MB – CN Cần Thơ, MBAMC-HCM thông báo lựa chọn các tổ chức bán đấu giá tài sản.

> Chi tiết

Xử lý tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm của KHCN Phan Chí Hiếu vay tại MB – CN Cần Thơ Xử lý tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm của KHCN Phan Chí Hiếu vay tại MB – CN Cần Thơ

Để triển khai thực hiện công tác xử lý tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm của KHCN Phan Chí Hiếu vay tại MB – CN Cần Thơ, MBAMC-HCM thông báo lựa chọn các tổ chức bán đấu giá tài sản.

> Chi tiết

Triển khai bán đấu giá tài sản của  nhóm khách hàng Nguyễn Thị Tuyết Mai + Nguyễn Thị Ngọc Trâm Triển khai bán đấu giá tài sản của nhóm khách hàng Nguyễn Thị Tuyết Mai + Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của  nhóm khách hàng Nguyễn Thị Tuyết Mai + Nguyễn Thị Ngọc Trâm, để đảm bảo quy trình và tuân thủ pháp luật về bán đấu giá tài sản.

> Chi tiết

Phòng xử lý nợ Miền Bắc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Phòng xử lý nợ Miền Bắc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Phòng xử lý nợ Miền Bắc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

> Chi tiết

Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Hiền Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Hiền

Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Hiền theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết