Loading carousel items...

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. -       Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng ông Đỗ Quang Duy và bà Nguyễn Thanh Vân như sau: -       Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô...

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng là Ông Lê Huy Hoàn và bà Lương Thị Bốn như sau:...

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Sơn như sau:...

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng bà Huỳnh Yến Ngân như sau:...

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng ông Huỳnh Văn Mười và bà Nguyễn Thị Quí như sau:...

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

             Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng. Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chúc bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sara như sau:...

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

              Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCAMB) xin gửi đến các quý Công ty lời chào trân trọng.             Bằng văn bản dưới đây, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn Tổ chúc bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty cổ phần Hoàng and Dương Brother như sau:...

> Chi tiết