Loading carousel items...

Bán đấu giá tài sản của KH HO THI DIEU HUYEN – MB THANH XUÂN Bán đấu giá tài sản của KH HO THI DIEU HUYEN – MB THANH XUÂN

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH HO THI DIEU HUYEN – MB THANH XUÂN  theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Bán đấu giá tài sản của KH CTY TNHH DAU TU VÀ THUONG MAI MANH TAN Bán đấu giá tài sản của KH CTY TNHH DAU TU VÀ THUONG MAI MANH TAN

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH CTY TNHH DAU TU VÀ THUONG MAI MANH TAN  theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Bán đấu giá tài sản của KH PHAM THI CHIEN – MB BA ĐÌNH Bán đấu giá tài sản của KH PHAM THI CHIEN – MB BA ĐÌNH

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH PHAM THI CHIEN – MB BA ĐÌNH  theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Bán đấu giá tài sản của KH DO CHI THANH – MB ĐIỆN BIÊN PHỦ Bán đấu giá tài sản của KH DO CHI THANH – MB ĐIỆN BIÊN PHỦ

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH DO CHI THANH – MB ĐIỆN BIÊN PHỦ  theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Bán đấu giá tài sản đảm bảo của KH Lê Thúy Hạnh – MB Thăng Long Bán đấu giá tài sản đảm bảo của KH Lê Thúy Hạnh – MB Thăng Long

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản là BĐS Căn hộ B2503 Chung cư Mipec Tower tại 299 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN  là tài sản đảm bảo của KH Lê Thúy Hạnh – MB Thăng Long  theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN Thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN  theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Xử lý tài sản đảm bảo của công ty Việt Hàn - MB Lãn Ông Xử lý tài sản đảm bảo của công ty Việt Hàn - MB Lãn Ông

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản là 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu UNIVERSE, số loại: NGT, màu trắng, số chỗ ngồi: 49 chỗ, BKS: 29B-168.97, là tài sản đảm bảo của Công ty Việt Hàn - MB Lãn Ông theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết