Loading carousel items...

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định- ngày đăng tin 3/11/2017 Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định- ngày đăng tin 3/11/2017

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 83 (82 cũ), tờ bản đồ số 62 (58 cũ), thửa quy hoạch số 49, lo quy hoạch số 1, tại địa chỉ: Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 14, tại tỉnh Nam Định - ngày đăng tin 3/11/2017 Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 14, tại tỉnh Nam Định - ngày đăng tin 3/11/2017

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 14, tại địa chỉ: Xóm 8, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

> Chi tiết

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu AUDI –A6, màu đen- ngày đăng tin 3/11/2017 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu AUDI –A6, màu đen- ngày đăng tin 3/11/2017

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu AUDI –A6, màu đen, Số khung WAUZZZ4G6GN148723; Số máy CYG012565; BKS 30E -193.38, thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Thảo

> Chi tiết

Chào bán tài sản Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của căn hộ 2B (tầng 6), nhà A, chung cư 17 tầng, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, HN Chào bán tài sản Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của căn hộ 2B (tầng 6), nhà A, chung cư 17 tầng, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, HN

Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của căn hộ 2B (tầng 6), nhà A, chung cư 17 tầng, tại địa chỉ: thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội

> Chi tiết

Thông báo chào giá cạnh tranh, Quyền sử dụng thửa đất số 2432, Cái Răng, thành phố Cần Thơ Thông báo chào giá cạnh tranh, Quyền sử dụng thửa đất số 2432, Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Công ty MBAMC thông báo chào giá cạnh tranh như sau: -       Tài sản: Quyền sử dụng thửa đất số 2432, tờ bản đồ 01, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

> Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hoàng Thông báo bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hoàng

Hiện nay, Công ty Tuấn Hoàng đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã quyết định xử lý tài sản đảm bảo nêu trên để thu hồi nợ.   Bằng văn bản này, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài...

> Chi tiết

Thông báo xử lý tài sản, Nhà máy Đại Phước Tài Thông báo xử lý tài sản, Nhà máy Đại Phước Tài

Theo quy định tại các văn kiện thế chấp và và quy định pháp luật về ciệc xử lý tài sản thu hồi nợ xấu, bằng văn bản này Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương ( MB Bình Dương) thông báo tới Công ty TNHH Đại Phước Tài, ông Nguyễn Phước Tài và bà Nguyễn Thị Điệp, cụ thể:

> Chi tiết