Loading carousel items...

Triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng. Triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng.

Hiện tại TTXLN đang tiến hành triển khai bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH TM Quốc Hưng.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thu Hà- MB Lãn Ông Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thu Hà- MB Lãn Ông

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thu Hà- MB Lãn Ông theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thu Dung- MB Điện Biên Phủ Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thu Dung- MB Điện Biên Phủ

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thu Dung- MB Điện Biên Phủ theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

THÔNG BÁO THANH LÝ XE Ô TÔ CÔNG TY MBAMC

THÔNG BÁO THANH LÝ XE Ô TÔ CÔNG TY MBAMC Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TCMP Quân đội (MBAMC) bán thanh lý 3 xe ô tô với thông số xe và giá thanh lý như sau: Stt Thông số xe Xe CB 10-11 Xe CB 10-39 Xe CB 10-38 1 Nhãn hiệu Toyota land Cruiser Mercedes Nissan 2 Chủ xe Ngân...

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Bùi Thị Yến- MB Sở Giao Dịch 1 Xử lý tài sản của khách hàng Bùi Thị Yến- MB Sở Giao Dịch 1

Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Bùi Thị Yến- MB Sở Giao Dịch 1 theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Kim Triều- MB Sở Giao Dịch 1 Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Kim Triều- MB Sở Giao Dịch 1

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Kim Triều- MB Sở Giao Dịch 1 theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Trần Thị Hoài Quyết- MB Thái Nguyên Xử lý tài sản của khách hàng Trần Thị Hoài Quyết- MB Thái Nguyên

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Trần Thị Hoài Quyết- MB Thái Nguyên theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết