Tuyển dụng cấp quản lý, chuyên gia
Loading carousel items...

I. Mô tả công việc

Mục đích:
- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ toàn TTXLN được giao hiệu quả
- Chỉ đạo, tổ chức và điều hành hoạt động XLN của công ty
Nhiệm vụ:
- Xây dựng, tổ chức, triển khai chiến lược, kế hoạch, mục tiêu hoạt động xử lý nợ của công ty được giao từng thời kỳ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích cho MB/MBAMC
- Tham mưu, giúp việc cho ban lãnh đạo MBAMC về xây dựng chiến lược, mô hình tổ chức vận hành trung tâm xử lý nợ theo đúng định hướng.
- Tổ chức và giám sát triển khai công tác xử lý nợ trên toàn hệ thống theo quy định của công ty và của pháp luật hiện hành
- Báo cáo ban điều hành công ty MBAMC về kết quả/kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động xử lý nợ
- Tham gia phối hợp, tư vấn xử lý các vấn đề rủi ro về chất lượng tín dụng trong hoạt động XLN, cảnh báo rút kinh nghiệm từ hoạt động xử lý nợ cho MB/Công ty
- Thực hiện triển khai công tác đào tạo hoạt động xử lý nợ cho toàn TTXLN
- Tham gia cuộc họp, đào tạo và hội thảo với MB

II. Yêu cầu công việc

1. Bằng cấp
- Cử nhân luật/ Luật kinh tế/ Luật kinh doanh trong nước hoặc nước ngoài
- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh Bằng B
2. Kiến thức/ Kinh Nghiệm
- Kiến thức pháp luật, luật chuyên sâu về tố tụng dân sự, luật dân sự, luật kinh tế
- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của công ty và ngân hàng
- Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN
- Kiến thức về tài chính ngân hàng và quản trị doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương
3. Năng lực cốt lõi
* Năng lực cơ bản 
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng với KH
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng quản trị hệ thống
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
* Năng lực chuyên môn
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng phân tích tổng hợp
- Kỹ năng tham mưu, tư vấn
- Kỹ năng đào tạo, kèm cặp

- Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý nợ, tố tụng, xử lý tài sản tại các tổ chức tín dụng.

III. Quyền lợi

- Lương hưởng theo năng suất lao động.
- Được tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc.
- Được tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Công Đoàn,...
- Được tham dự các chương trình do công ty tổ chức: Teambuilidngs, Nghỉ mát hàng năm, du xuân, ngày 8/3, 20/10, thành lập công ty,...

IV. Liên hệ

- Ms Khuê - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự
- SĐT: 0904 517 622
- Email: khuedt@mbamc.com.vn

- Hình thức ứng tuyển: Qua email hoặc nộp hồ sơ trực tiếp