Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

I. Mô tả công việc

1. Thực hiện rà soát, phân tích và xây dựng giải pháp xử lý nợ

2. Thẩm định và trình phê duyệt các phương án XLN theo phân luồng được giao

3. Tham mưu, tư vấn, kiến nghị, góp ý cho cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương, kế hoạch, phương án của các đơn vị trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích cho MB/MBAMC

4. Phân tích, đánh giá hiệu quả. cảnh báo rủi ro trong hoạt động XLN toàn trung tâm

5. Tham gia các cuộc họp với MB, các buổi đào tạo, hội thảo

II. Yêu cầu công việc

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Luật, Kinh tế, Tài chính

- Kiến thức pháp luật luật chuyên sâu về tố tụng dân sự; luật dân sự; luật kinh tế.
- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty và Ngân hàng
- Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN

'- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và thương lượng với khách hàng;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
- Có kinh nghiệm 3 năm tại vị trí tương đương

III. Quyền lợi

- Lương hưởng theo năng suất lao động.
- Được tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc.
- Được tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Công Đoàn,...
- Được tham dự các chương trình do công ty tổ chức: Teambuilidngs, Nghỉ mát hàng năm, du xuân, ngày 8/3, 20/10, thành lập công ty,...

 IV. Liên hệ

- Ms Khuê - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự
- SĐT: 0904 517 622
- Email: khuedt@mbamc.com.vn