Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

1. Nắm bắt tình hình chính trị nội bộ, báo cáo Đảng ủy, Tổng giám đốc kịp thời về An ninh nội bộ Công ty;

2. Thẩm tra lý lịch cho công tác phát triển đảng, đầu vào đội ngũ cán bộ quân đội. Phối hợp, tiến hành công tác điều tra, truy xét, làm rõ, giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trong đơn vị;

3. Phát triển công tác Đảng, Tổ chức và Hướng dẫn thực hiện việc chấp hành nguyên tắc, chế độ về công tác quản lý đảng viên, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, xây dựng và củng cố, kiện toàn cấp ủy, xây dựng đảng bộ, chi bộ.

4. Tổ chức triển khai hoạt động các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của Công ty/Ngân hàng

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu về trình độ và năng lực

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tốt nghiệp Đại học các ngành khoa học xã hội, luật, an ninh.

- Sử dụng tốt các chương trình tin học văn phòng

Kiến thức/Kinh nghiệm.

- Có kinh nghiệm về tổ chức xây dựng đảng hoặc về công tác quần chúng.

- Kiến thức về ngành, hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ an ninh điều tra.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệp tại các Công ty liên quan đến Ngân hàng/AMC.

THÔNG TIN KHÁC

·         Thử việc: 02 tháng

·         Thời gian làm việc: Sáng từ 8h00' - 12h00'; chiều 13h30'- 17h30' ; làm việc 5 ngày /tuần

·         Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các chương trình đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ

·         Đồng nghiệp: Thân thiện, cởi mở, đoàn kết

·         Ngày nghỉ:

Thời giờ làm việc & thời gian nghỉ ngơi:
- Làm việc từ thứ 2 và thứ 6, 08h đến 17h30 (nghỉ trưa 90 phút, Có nhà ăn phục vụ CBNV);
- Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định Công ty và quy định Pháp luật;

·         Phúc lợi:

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Chế độ Bảo hiểm:
- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;
- Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;
- Bảo hiểm tai nạn lao động.

·         Phụ cấp khác :

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;
- Trợ cấp trang phục;
- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;
- Khám sức khỏe định kỳ;

. Thông tin chi tiết : mbamc.com.vn

anhvtk@mbamc.com.vn

- Hồ sơ có dán ảnh của ứng viên