Tuyển dụng
Loading carousel items...

Với phương châm coi đội ngũ người lao động là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công của Công ty, HĐTV và Ban điều hành Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển của đội ngũ CBNV, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV. Điều này thể hiện thông qua việc MBAMC luôn tuân thủ tốt các quy định của Bộ Luật lao động, các chế độ, chính sách của nhà nước, tạo những điều kiện thuận lợi cho CBNV trong công tác, học tập, có lộ trình thăng tiến, định hướng công việc rõ ràng.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Chúng tôi luôn hướng đến một chính sách đãi ngộ cạnh tranh “Nhân sự tốt nhất, trả lương cao nhất”

Đảm bảo các chế độ của người lao động theo quy định của Pháp luật.

Chế độ Lương:                

- Lương Chức danh;

- Lương hiệu quả công việc;

- Lương tháng 13;

- Phụ cấp;

- Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc.

Chế độ Thưởng:

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện MBAMC;

- Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể;

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Chế độ Bảo hiểm:

- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;

- Gói bảo hiểm sức khoẻ của MIC dành riêng cho CBNV Công ty;

- Bảo hiểm tai nạn lao động.

Chính sách đào tạo:
Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Công ty MBAMC rất quan tâm và coi trọng việc đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho CBNV thực hiện công việc hiệu quả, phát triển sự nghiệp bản thân. 

Cơ hội thăng tiến:
MBAMC luôn tạo mọi điều kiện cho CBNV có cơ hội thăng tiến trong công việc, có lộ trình công việc cụ thể. Hiện nay Công ty trong giai đoạn mở rộng hoạt động kinh doanh việc chú trọng nguồn lực hiện tại và thu hút nhân tài bên ngoài luôn là nền tảng thành công của Công ty MBAMC.

Phúc lợi khác:

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV;

- Trợ cấp trang phục;

- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CBNV;

- Các chương trình chăm lo đời sống và gia đình CBNV: ngày hội gia đình, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt; Thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, ốm đau, hiếu hỷ ….

Thời giờ làm việc & thời gian nghỉ ngơi:  

- Làm việc từ thứ 2 và thứ 6, 08h00 đến 17h30 (nghỉ trưa 90 phút, Có nhà ăn phục vụ CBNV);

Thời gian nghỉ chế độ và nghỉ lễ theo quy định Công ty và quy định Pháp luật;

Đảng bộ MBAMC: 

Công ty MBAMC đã thành lập Đảng bộ Công ty và có các chi bộ Đảng tại các Chi nhánh. Tổ chức Đảng đã góp tiếng nói quan trọng trong các hoạt động của Công ty MBAMC. Ngoài ra, với chủ trương chú trọng phát triển Đảng viên mới, MBAMC là môi trường thuận lợi để các bạn trẻ phát triển hoài bão lỹ tưởng của bản thân. 

Authentic SneakersAir Jordan