Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

I. Mô tả công việc

- Tham gia lập/xây dựng kế hoạch thu hồi nợ mảng tố tụng phụ trách;

- Trình PA XLN: Chỉ đạo, kiểm soát phương án XLN trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và/hoặc Tư vấn, tham mưu và đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương án XLN trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích cho MB/MBAMC

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi nợ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: (i) Phân công cán bộ quản lý, xử lý khoản nợ; (ii) Hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ cán bộ của phòng cách thức, phương pháp thu hồi nợ hiệu quả; (iii) chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch thu hồi nợ phân luồng tố tụng; (iv): Trực tiếp tham gia xử lý các vụ việc phức tạp; (v): Ký các văn bản/tài liệu để triển khai các biện pháp XLN theo phân cấp/ủy quyền.

- Thẩm định, đánh giá lại đề xuất phương án xử lý nợ theo phân luồng tố tụng đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, có dư nợ lớn; có liên quan đến nhiều tổ chức tín dụng.
- Đề xuất phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham gia giải quyết vụ án dân sự với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan/bị đơn và các vụ án hình sự.

- Cập nhật thông tin, tiến độ xử lý nợ trên phần mềm xử lý nợ của Công ty.
- Cập nhật báo cáo CBQL về kết quả xử lý nợ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện triển khai công tác đào tạo; cảnh báo rút kinh nghiệm từ hoạt động tố tụng.

- Địa điểm làm việc: TP. Hà Nội

II. Yêu cầu công việc

- Giới tính Nam
- Tuổi dưới 35.
- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.
- Hiểu biết về pháp luật và vận dụng pháp luật.
- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty.
- Có kiến thức tốt về quy định, quy trình nghiệp vụ xử lý nợ.
- Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý nợ, tố tụng, xử lý tài sản tại các tổ chức tín dụng.

III. Quyền lợi

- Lương hưởng theo năng suất lao động.
- Được tham gia BHXH sau 02 tháng thử việc.
- Được tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn, Công Đoàn,...
- Được tham dự các chương trình do công ty tổ chức: Teambuilidngs, Nghỉ mát hàng năm, du xuân, ngày 8/3, 20/10, thành lập công ty,...

 IV. Liên hệ

- Ms Khuê - Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự
- SĐT: 0904 517 622
- Email: khuedt@mbamc.com.vn

 

 

best Running shoesUpdated Air Jordan Sneaker Releases for 2021